Als u de standaardinstelling niet wijzigt in een specifieke taal voor de organisatie, bepaalt de hybride agenda welke taal anders moet worden gebruikt, afhankelijk van het type agenda-integratie:

Type agenda-integratie

Standaard indien er geen specifieke taal is gekozen

Office 365 (met behulp van de Microsoft Graph API via de cloudgebaseerde service)

Instelling 'taal': {"locale"} uit de postvakinstellingen van de scheduler

Google G Suite-agenda

locale-instelling uit de agenda-instellingen van de scheduler

Microsoft Exchange of Office 365 (met EWS via de Expressway-gebaseerde agendaconnector)

Item. Culture-eigenschap van de uitnodiging voor de vergadering

1

Meld u aan bij Control Hub op https://admin.webex.com en ga naar Services > hybride.

2

Klik in de kaart hybride agenda voor uw agendaomgeving op Instellingen bewerken.


 

Als u de hybride agendaservice hebt ingesteld voor meerdere agenda-omgevingen, hebt u toegang tot de instelling Standaardtaal vanaf meerdere locaties in Control Hub. Als u deze instelling op de ene locatie instelt, wordt de instelling op een andere locatie overgenomen en wordt de taal voor details over de deelnemen gewijzigd voor alle vergaderingen die in de hybride agenda zijn verwerkt.

3

Kies in het gedeelte Uitnodigingen voor vergadering een taal in het vervolgkeuzelijst en klik op Opslaan.

Nadat u de wijziging hebt op slaan, gebruikt de hybride agenda de taal die u elke keer kiest wanneer u deelnemen aan details aan een vergadering toevoegt. De taal voor bestaande details voor deelnemen wordt niet gewijzigd.