Om du inte ändrar standardspråket till ett visst språk för organisationen avgör Hybrid-kalendern vilket språk som ska användas olika, beroende på kalenderintegreringstypen:

Kalenderintegreringstyp

Standard om inget visst språk väljs

Office 365 (med Microsoft Graph API via den molnbaserade tjänsten)

"språk":{"locale"} inställning från schemaläggaren inställningar för postlåda

Google G Suite-Kalender

språk-inställning från schemaläggaren kalenderinställningar

Microsoft Exchange eller Office 365 (med EWS via den Expressway-baserade Calendar Connector)

Objekt. Culture egenskap från mötesinbjudan

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com och gå till Tjänster > Hybrid.

2

På kortet Hybrid-kalender för din kalendermiljö klickar du på Redigera inställningar.


 

Om du har Hybrid-kalendertjänst för flera kalendermiljöer kan du komma åt standardspråkinställningen från flera olika platser i Control Hub. Om du ställer in den på en plats åsidosätts inställningen på andra platser och språket för att delta i uppgifter ändras för alla möten som hybridkalendern bearbetar .

3

I avsnittet Mötesinbjudningar väljer du ett språk under Standardspråk listruta och klickar på Spara.

När du har sparat ändringen använder Hybrid-kalendern det språk du väljer varje gång du deltar i ett möte i detalj. Den ändrar inte språket för befintliga uppgifter om att delta.