Den app, du vælger, vises på hele skærmens lokale Navigator, så RoomOS-brugergrænsefladen erstattes, og den kan ikke afvises af slutbrugere.

Denne funktion understøttes på lokale navigatorer, der er eksternt forbundet via netværket til en lokale serie enhed. Direkte parrede lokale navigatorer understøttes ikke.

Før du starter

 • Hvis lokale navigatoren allerede er parret med enheden, skal du nulstille lokale navigatør først.

 • Hvis den web-app, du vil vise, kræver, at der er nogen proxy konfigurationer, eller du kan indlæse certifikater på Webex-enheden, skal du udføre disse procedurer, før du parrer lokale navigatør til enheden. Ellers skal du genstarte lokale navigatør igen, når du har parret den.


Du kan ikke aktivere permanente Web-Apps, mens enheden er i et opkald.

Du kan konfigurere en vedvarende web-app til at blive vist på en lokale Navigator fra Webex enhedens webgrænseflade eller fra kontrol Hub.

Konfigurer fra kontrol hub

 1. Gå til Control Hub. Se artiklen Enhedskonfigurationer for at få flere oplysninger.

 2. Du kan konfigurere en enkelt enhed eller flere enheder.

  • Enkelt enhed: gå til enheder , og klik på enheden på listen enheder. Klik på den vedvarende Web-App til Navigator. Slå on enable Web App til/fra, og Angiv en URL. Klik derefter på Gem.

  • Flere enheder: gå til enheder , og vælg enheder på listen enheder. Klik på Edit og Navigator persistent Web App. Slå on enable Web App til/fra, og Angiv en URL. Klik derefter på næste , og Anvend.

 3. Parrer lokale navigatør til den konfigurerede enhed.

 4. Når du er færdig med at parre enhederne, skal du følge anvisningerne i den første tids indstillings guide og vælge vedvarende Web App for at få vist app'en.

  Alle lokale navigatorer med fast Web App aktiveret og parret til enheden vil vise den samme App.

Konfigurer fra enhedens webgrænseflade

 1. Få adgang til enhedens webgrænseflade. Se artiklen Enhedskonfigurationer for at få flere oplysninger.

 2. Indstil følgende konfigurationer:

  Vælg NetworkServices .

  • Indstil http-> tilstand til http + https

  • Indstil WebSocket til FollowHTTPService

  Vælg UserInterface .

  • Indstil HomeScreen perifer WEBAPPEN URL til URL'en for den web-app, du vil have vist på lokale navigatør.

  Vælg webprogram .

  • Indstil funktioner > XAPI perifer AllowedHosts hosts til domænet for den URL-adresse, du har angivet ovenfor. Når du definerer tilladte værter:

   Medtag ikke https://. Hvis URL-adressen f. eks. er angivet til http://www.google.com, skal du indstille www.google.com som en tilladt vært.

   Hvis du vil angive flere tilladte værter, skal du adskille hvert domæne med et komma.

   Lad denne indstilling være tom for at blokere for alle værter, eller Angiv en enkelt stjerne (*) for at tillade alle værter.

  Vælg sikkerhed .

  • Angiv XAPI WebSocket-APIKey tilladt til sand. Dette er kun påkrævet, hvis web app bruger enheden API.

  Du kan få detaljerede oplysninger om hver indstilling på roomos.cisco.com .

 3. Parrer lokale navigatør til den konfigurerede enhed.

 4. Når du er færdig med at parre enhederne, skal du følge anvisningerne i den første tids indstillings guide og vælge vedvarende Web App for at få vist app'en.

  Alle lokale navigatorer med fast Web App aktiveret og parret til enheden vil vise den samme App.

Ændring eller deaktivering af en vedvarende Web-App

 • Hvis du vil have vist en anden web-app på lokale navigatør, skal du ændre den URL, du allerede har angivet på den parrede enhed:

  • Enkelt enhed fra Control hub: gå til enheder , og klik på enheden på listen enheder. Klik på den vedvarende Web-App til Navigator. Angiv den nye URL-adresse, og klik på Gem.

  • Flere enheder fra kontrol hub: gå til enheder , og vælg enheder på listen enheder. Klik på Edit og Navigator persistent Web App. Angiv den nye URL. Klik derefter på næste , og Anvend.

  • Enhedens webgrænseflade: gå til indstillinger , og vælg UserInterface . Indstil HomeScreen perifer WEBAPPEN URL til den nye URL.

 • For at stoppe med at vise en vedvarende Web-App på en lokale navigatør, nulstiller fabriks den.

Udvikling af Web-Apps

Se roomos.cisco.com for at få oplysninger om oprettelse af Web-Apps til vedvarende tilstand på lokale Navigator og en liste over understøttede enheds-API'er, der kan bruges sammen med Web App.