Værts- og mødedeltagerkonti til Webex Meetings

De konti, som du kan tildele til Cisco Webex Meetings igennem en CSV-fil, er som følger:

  • Mødedeltager– en der kan deltage i møder, men kan ikke være vært for møder. Værtsfunktioner er ikke tilgængelige, selvom værten kan tillade en mødedeltager at være præsentationsvært. Mødedeltagerkonti kræver ikke værtslicenser.


    Mødedeltagerkontotypen er ikke tilgængelig for brugere med rollen Webex-webstedsadministrator. Hvis du vil tildele disse brugere en mødedeltagerkonto, skal du fjerne deres administratorrettigheder for det pågældende Webex Meetings-websted.

  • Vært: En, der kan planlægge og deltage i møder som mødevært. Mødeværter styrer mødeadministrationsfunktioner, såsom at vælge en præsentationsvært eller slå lyden fra for en anden deltager. Hver værtskonto kræver en licens.

Brug en CSV-fil til at tildele en værts- eller mødedeltagerkonto

For at reducere antallet af licenser, der kræves til dit websted, skal du tildele en værtskonto til de personer, som skal være vært for møder. Du kan tildele mødedeltagerkontoen til nye brugere eller ændre kontotildelinger for eksisterende brugere.

For at tildele værtskontoen til en bruger skal du indtaste Sand i kolonnen<site name="">.webex.com – Webex Virksomhedsudgave.

For at tildele mødedeltagerkontoen til en bruger skal du indtaste Sand i kolonnen<site name="">.webex.com–Mødedeltager.

Eksempel:

For at fjerne en kontotildeling for en bruger skal du indtaste Falsk i den tilsvarende kolonne.


For et specifikt Webex-websted skal du indstille værdien til TRUE for kun vært eller mødedeltager, ikke begge.

Få yderligere oplysninger om, hvordan du bruger en CSV-fil, i følgende emner:

Tilføj flere brugere i Cisco Webex Control Hub med CSV-skabelonen

Rediger brugere i Cisco Webex Control hub med CSV-skabelonen