Conturile gazdă și participant pentru Webex Meetings

Conturile pe care le puteți atribui utilizatorilor Cisco Webex Meetings printr-un fișier CSV sunt următoarele:

  • Participant - Unul care poate participa la întâlniri, dar nu poate găzdui întâlniri. Caracteristicile gazdei nu sunt disponibile, deși gazda poate permite unui participant să fie prezentator. Conturile participanților nu necesită licențe de gazdă.


    Tipul de cont de participant nu este disponibil pentru utilizatorii cu rol de Administrator de site Webex. Dacă doriți să atribuiți acestor utilizatori un cont de participant, trebuie să eliminați privilegiile lor administrative pentru site-ul Webex Meetings respectiv.

  • Gazdă - Unul care poate programa și participa la întâlniri ca gazdă a întâlnirii. Gazdele întâlnirii controlează caracteristicile de gestionare a întâlnirilor, cum ar fi desemnarea unui prezentator sau mutingul unui alt participant. Fiecare cont gazdă necesită o licență.

Utilizarea unui fișier CSV pentru a atribui un cont gazdă sau participant

Pentru a reduce numărul de licențe necesare pentru site-ul dvs., atribuiți un cont de gazdă numai persoanelor care trebuie să găzduiască întâlniri. Puteți să atribuiți contul de participant pentru utilizatori noi sau să modificați atribuirile de cont pentru utilizatorii existenți.

Pentru a atribui contul gazdă unui utilizator, introduceți True în coloana <site name="">.webex.com – Webex Enterprise Edition.

Pentru a atribui contul participant unui utilizator, introduceți True în coloana <site name="">.webex.com–Attendee.

Exemplu:

Pentru a elimina o atribuire de cont pentru un utilizator, introduceți False în coloana corespunzătoare.


Pentru orice site Webex specific, setați valoarea la TRUE doar pentru gazdă sau participant, nu pentru ambele.

Pentru mai multe informații despre cum se utilizează un fișier CSV, consultați următoarele subiecte:

Adăugarea mai multor utilizatori în Cisco Webex Control Hub cu șablonul CSV

Modificarea utilizatorilor din Cisco Webex Control Hub cu șablonul CSV