Värd- och deltagarkonton för Webex Meetings

Kontona som du kan tilldela till Cisco Webex Meetings via en CSV-fil är följande:

  • Deltagare – en som kan delta i möten, men inte kan vara värd för möten. Värdfunktioner är inte tillgängliga, men värden kan tillåta att en deltagare är presentatör. Deltagarkonton kräver inte värdlicenser.


    Deltagarkontotypen är inte tillgänglig för användare som har rollen Webex-webbplatsadministratör. Om du vill tilldela dessa användare ett deltagarkonto måste du ta bort deras administratörsbehörigheter för den Webex Meetings-webbplatsen.

  • Värd – en som kan schemalägga och delta i möten som mötesvärd. Mötesvärdar kan kontrollera möteshanteringsfunktioner, som att utse en presentatör eller stänga av ljudet för en annan mötesdeltagare. Varje värdkonto måste ha en licens.

Använd en CSV-fil för att tilldela ett värd- eller deltagarkonto

För att minska antalet licenser som krävs för din webbplats tilldelar du ett värdkonto endast till de personer som behöver hålla möten. Du kan tilldela deltagarkontot för nya användare eller ändra kontotilldelningar för befintliga användare.

För att tilldela värdkontot till en användare anger du True i kolumnen <site name="">.webex.com – Webex Företagsversion användare.

Om du vill tilldela deltagarkontot till en användare anger du True i kolumnen<site name="">.webex.com–Attendee (Deltagare).

Exempel:

För att ta bort en kontotilldelning för en användare anger du False i motsvarande kolumn.


För en specifik Webex-webbplats anger du värdet på TRUE endast för värd eller deltagare, inte båda.

För mer information om hur du använder en CSV-fil, se följande ämnen:

Lägg till flera användare i Cisco Webex Control Hub med CSV-mallen

Ändra användare i Cisco Webex Control Hub med CSV-mallen