1

Gå til WebEx-indstillinger https://settings.webex.com , og Webex-opkald.

2

Fra den brugerportal, der ringer op, skal du gå til Opkaldsindstillinger.

3

Slå til/fra samtidig ringetone.

4

Indtast op til 10 telefonnumre, der skal ringes samtidigt, når telefonen modtager et indgående opkald.

5

Hvis du ikke ønsker, at disse telefonnumre ringer, når du er i gang med et opkald, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af Ring ikke, når du er i gang med et opkald.

6

Marker feltet ved siden af Svarbekræftelse for at bede modtageren af opkaldet om at trykke på en tast, før der tilsluttes.

Brug denne indstilling, når du ønsker, at opkaldsmodtageren skal vide, at det indgående opkald ikke nåede dem direkte.

7

Hvis du ønsker at konfigurere, når disse telefonnumre ringer, skal du slå anvend skemaer til/fra.

8

Vælg et foruddefineret program fra rullemenuen.

Hvis du ikke ser en tidsplan, du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje et program på fanen Planlægninger i opkaldsbrugerportalen. For yderligere oplysninger, se Opret en plan for at anvende på opkaldsindstillinger.

9

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

  • Når– Vælg dit foruddefinerede program fra rullemenuen.
  • Opkald fra – Vælg, om du vil acceptere opkald fra Ethvert telefonnummer eller Vælg Telefonnumre. Hvis du vælger Vælg Telefonnumre, skal du indtaste de yderligere oplysninger.
  • Ring eller lad være med at ringe – Vælg for at acceptere eller afvise de opkald, der passer inden for disse parametre.
10

Klik på Gem.

Din tidsplan er tilføjet til en Ringe - eller Ring ikke-tabel . Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.

11

Klik på Gem.

Eksempel

Ønsker du at se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration af, hvordan du opsætter funktionen samtidig ringetone i opkaldsbrugerportalen.