1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Opkaldsindstillinger.

2

Gå til Samtidige ring, og tænd for/sluk-knappen.

3

Indtast op til 10 telefonnumre for at ringe samtidigt, når din telefon modtager et indgående opkald.

4

Hvis du ikke ønsker, at disse telefonnumre skal ringe, når du er i gang med et opkald, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af Ring ikke under et opkald.

5

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Besvar bekræftelse for at bede opkaldsmodtageren om at trykke på en tast, før den tilsluttes.

Brug denne indstilling, når du ønsker, at opkaldsmodtageren skal vide, at det indgående opkald ikke nåede dem direkte.

6

Hvis du vil konfigurere, når disse telefonnumre ringer, skal du aktivere Anvend tidsplaner.

7

Vælg en foruddefineret tidsplan i rullelisten.

Hvis du ikke kan se en tidsplan, som du vil bruge til denne indstilling, kan du tilføje en tidsplan på fanen Tidsplaner . For yderligere oplysninger, se Opret en tidsplan, der skal anvendes på opkaldsindstillinger.

8

Klik på Tilføj tidsplan for at indstille følgende parametre:

  • Planlæg – vælg den foruddefinerede tidsplan, når du ønsker, at opkald skal ringes samtidigt fra rullelisten.
  • Opkald fra – Vælg at anvende samtidigt opkald for opkald fra ethvert telefonnummer eller Vælg telefonnumre. Hvis du vælger Vælg telefonnumre, skal du indtaste de ekstra oplysninger.
  • Ring eller Ring ikke – vælg, om du vil anvende den sekventielle ring på de opkald, der passer inden for disse parametre.
9

Klik på Gem.

Din tidsplan føjes til et ringbord eller Ring ikke. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellerne efter behov.


 

Ring må ikke have forrang over ring.

10

Klik på Gem.