Før du begynder

Office Anywhere skal opsættes til din placering af din administrator.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra opkaldsbrugerportalenskal du gå til Opkaldsindstillinger.

3

Slå til/fra på Office Anywhere.

4

Klik på Tilføj en anden "Placering" for at tilføje et telefonnummer, der skal bruges som dit Office Anywhere-nummer.

5

Indtast navnog telefonnummer.

Så snart du tilføjer et telefonnummer, er nummeret aktivt. Hvis du vil deaktivere, skal du fjerne markeringen i feltet ved siden af telefonnummeret.

6

Klik på Flere valgmuligheder for at aktivere en af følgende indstillinger for dette telefonnummer:

  • Videreslysikke opkald – Dine opkald videresendes ikke, selv hvis du har aktiveret opkalds videresendelse.
  • Svarkonfiguration– Når nogen ringer til dig, bliver de bedt om at trykke på en tast, før de bliver forbundet. Brug denne valgmulighed, hvis du ønsker, at dine opkaldere skal vide, at deres opkald automatisk går til dit Office Anywhere-nummer.
  • Opkaldskontrol–Du kan bruge dit systems funktionsadgangskoder på dine Office Anywhere-enheder.
7

For at alarmere dine Office Anywhere-telefoner, når du klikker for at ringe op-opkald fra opkaldsbrugerportalen, skal du markere Advar alle aktiverede "Placeringer" for Klik for at ringeop .

8

Klik på Gem.