Opret en enkelt rækkevidde for en placering

Funktionen Single Number Reach opsættes ikke automatisk, når tjenesten klargøres. Før brugere kan begynde at bruge Single Number Reach-funktionen, skal du først oprette et Single Number Reach for en placering og derefter tildele et telefonnummer, der skal bruges Single Number Reach portal.
1

Log ind på Control Hub, og gå til Tjenester > Opkald > Funktioner > Single Number Reach.

2

Klik på Opret Single Number Reach.

3

Indtast følgende oplysninger:

  • Lokalitet

  • Single Number Reach-navn

  • Telefonnummer

  • Forlængelse (valgfri)

  • Meddelelsessprog

4

Vælg, hvem der kan Single Number Reach portalen – alle i virksomheden eller Kun brugerne inden for denne placering.

5

Hvis du vil tillade lydløs prompt-tilstand, skal du markere afkrydsningsfeltet Lydløs prompt-tilstand.

6

Klik på Opret.

Næste trin

Når der Single Number Reach oprettet et lokalenummer for en placering, kan administratoren eller brugerne på den placering konfigurere tjenesten.

Konfigurer enkeltnummerrækkevidde for brugere

Du kan tilføje en brugers personlige numre, når et enkelt nummer når. De tilføjede numre ringer, når brugeren modtager et opkald på sit primære Webex Calling nummer. Brugeren kan enten bruge det primære nummer eller et af de tilføjede numre til at foretage udgående opkald. Når brugeren foretager udgående opkald, bruges indstillingen for opkalder-id for det primære Webex Calling-nummer til identiteten.

Før du begynder

Enkeltnummerrækkevidde skal konfigureres for brugerens placering.

1

Log ind på Control Hub, og gå til Ledelse> Brugere.

2

Vælg en bruger, og klik på fanen Opkald.

3

Gå til afsnittet Brugeropkaldsoplevelse , og vælg Enkeltnummerrækkevidde (office anywhere).

4

Tænd for til/fra-knappen.

5

Indtast Navn og telefonnummer , der skal bruges, når brugerens enkeltnummer når nummeret, og vælg afkrydsningsfeltet.

Når du har tilføjet et telefonnummer, aktiveres nummeret. Hvis du vil deaktivere, skal du fjerne markeringen i feltet ud for telefonnummeret.

6

Klik på Indstillinger for indgående opkald for at aktivere en af følgende indstillinger for telefonnummeret:

  • Viderestil ikke opkald – brugerens opkald viderestilles ikke, selvom viderestilling af opkald er aktiveret.
  • Besvar bekræftelse – Når nogen ringer til brugeren, bliver vedkommende bedt om at trykke på en tast, før de tilsluttes. Denne valgmulighed gør det muligt for dem, der ringer op, at vide, at deres opkald automatisk går til det enkeltnummer, der når (office anywhere).

 

Du kan også tilføje et andet personligt nummer ved at klikke på Tilføj et andet personligt nummer og derefter følge de foregående trin.

7

Klik på Gem.


 

En bruger kan også konfigurere og administrere enkeltnummeropkald på egen hånd i brugerportalen. Få flere oplysninger under Konfigurer enkeltnummerrækkevidde (office anywhere). Alle ændringer, som brugeren foretager til disse indstillinger, vil blive afspejlet i både brugerportalen og Control Hub.

Få en liste over dit enkelte nummer nå telefonnumre

1

Log ind på Control Hub, og gå til Tjenester > Opkald > Funktioner > Single Number Reach.

2

Klik på Eksporter for at downloade en CSV-fil med listen over Single Number Reach-numre.


 
Du kan begrænse eksportlisten til placeringen ved at vælge placeringen fra fanen rullegardinmenu før du klikker på eksport.