Pre nego što počneš

Office Anywhere mora da podesi za vašu lokaciju administrator.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa portala Korisnika pozivaidite na postavke poziva.

3

Prebacite se na Office Anywhere.

4

Kliknite na dugme "Dodaj drugu "lokaciju" da biste dodali broj telefona koji će se koristiti kao broj lokacije Office Anywhere.

5

Unesite ime i brojtelefona.

Čim dodate broj telefona, broj je aktivan. Da biste se deaktivirali, opozovite izbor u polju za potvrdu pored broja telefona.

6

Kliknite na dugme "Još opcija" da biste omogućili neku od sledećih postavki za ovaj broj telefona:

  • Ne prosleđivanjepoziva – vaši pozivi se ne proslećuju, čak i ako je omogućeno prosleđivanje poziva.
  • Konfiguracijaodgovora – Kada vas neko pozove, od vas će biti zatraženo da pritisnete taster pre nego što se povežete. Koristite ovu opciju ako želite da pozivaoci znaju da njihov poziv automatski ide na broj Office Anywhere.
  • Kontrola poziva– Možete da koristite kodove za pristup funkcijama sistema na office Anywhere uređajima.
7

Da biste obavestili office Anywhere telefone kada postavite pozive za pozivanje sa korisničkog portalapoziva, proverite obaveštenje o svim omogućenim "Lokacijama" za pozivanje.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.