Voordat u begint

Office Anywhere moet door uw beheerder zijn ingesteld voor uw locatie.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportalnaar Gespreksinstellingen.

3

In-/uitschakelen in Office Anywhere.

4

Klik op Nog een 'Locatie toevoegen' om een telefoonnummer toe te voegen dat als uw Office Anywhere-nummer kan worden gebruikt.

5

Voer de naam en het telefoonnummerin.

Zodra u een telefoonnummer toevoegt, is het nummer actief. Als u wilt deactiveren, schakelt u het selectievakje naast het telefoonnummer uit.

6

Klik op Meer opties om een van de volgende instellingen voor dit telefoonnummer in teschakelen:

  • Gesprekken niet doorschakelen : uw gesprekken worden niet doorgestuurd, zelfs niet alsdoorschakelen is ingeschakeld.
  • Configuratie beantwoorden: wanneer iemand u belt, wordt hij of zij gevraagdom op een toets te drukken voordat hij of zij wordt verbonden. Gebruik deze optie als u wilt dat uw bevers weten dat hun gesprek automatisch naar uw Office Anywhere-nummer gaat.
  • Gespreksbeheer: u kunt de toegangscodes van uw systeemfunctie gebruiken op uw Office Anywhere-apparaten.
7

Schakel Alle ingeschakelde 'Locaties' voor Click-to-Dial in om uw Office Anywhere-telefoons te waarschuwen wanneer u belt via de gebruikersportal voorbellen.

8

Klik op Opslaan.