Spejlvisning gælder kun for din selvvisningsvideo. Din video udsendes ikke til andre mødedeltagere i spejlvisning. Hvis du vil se dig selv, som andre deltagere ser dig under et møde, skal du slå spejlvisning fra.

Du kan starte eller stoppe med at vise din selvvisningsvideo i spejlvisning, før du deltager i et møde eller under et møde. Du kan også vælge din præference i din Cisco Webex Meetings-desktopapp. Den præference, du indstiller, gælder for alle møder, du deltager i.

1

Før et møde skal du vælge Spejl ikke min video iSpejlvend ikke min video forvisningsvinduet:

Ikonet ændres til Spejlvend min video , når du stopper visning af din video i spejlvisning.

2

Under et møde skal du i din selvvisningsvideo vælge Videoindstillinger > Du skal ikke spejle min video for at stoppe visningen af spejlvisning eller Spejl min video for at begynde at vise spejlvisning.


 
Du kan indstille din præference for alle møder, som du deltager i i Cisco Webex Meetings-desktopappen:
  • I Windows skal du vælge tandhjulsikonet øverst til højre i Cisco Webex Meetings-appen og gå til Præferencer > indstillinger for mødeindkaldelse. Vælg Brug altid følgende lyd- og videoindstillinger , markér eller fjern markeringen iafkrydsningsfeltet Spejl min video, og vælg Anvend .

  • På Mac skal du Cisco Webex Meetings i appmenuen og gå til Præferencer for > indstillinger for mødevalgmuligheder. Vælg Brug altid følgende lyd- og videoindstillinger, og marker eller fjern markeringen iafkrydsningsfeltet Spejl min video.

iOS

Spejlvisning gælder kun for din selvvisningsvideo. Din video udsendes ikke til andre mødedeltagere i spejlvisning. I 40.10 og senere app-versioner, hvis du vil se dig selv, som andre deltagere ser dig under et møde, skal du slå spejlvisning fra.

Du kan starte eller stoppe med at vise din selvvisningsvideo i spejlvisning, før du deltager i et møde eller under et møde.

1

Tryk på Spejl ikke min video i forvisningsvinduet før etmøde.

Ikonet ændres til , når du stopper visning af din video i spejlvisning.

2

Under et møde skal du trykke på Video og derefter trykke på Spejl ikke min video.

Hvis du vil slå spejlvisning til igen, skal du trykke på Video og derefterspejle min video.