Når kameraet bruges sammen med Webex eller Webex Meetings, registrerer Webex eller Webex Meetings enhedsforbindelsen og rapporterer enhedslageret til Cisco Webex Control Hub. Du kan se og sortere gennem individuelle kameraer i Cisco Webex Control Hub. På hver kameraside vises kameraets model, serienummer, firmwareversion, forbindelsesstatus, og hvor længe kameraet har været tilsluttet.

1

Log på Cisco Webex Control Hub, og gå til Enheder.

2

Søg efter dit kamera i lageret.

3

Klik på dit kamera i resultaterne for at få vist detaljerne.