När kameran arbetar med Webex-appen eller Webex Meetings, identifierar appen eller Webex Meetings enhetsanslutningen och rapporterar enheten till Control Hub. Du kan visa och sortera enskilda kameror i Control Hub. På varje kamerasida visas kameramodell, serienummer, firmware-version, anslutningsstatus och hur lång tid kameran har varit ansluten.

1

Logga in i Control Hub och gå till Enheter.

2

Sök efter kameran i listan.

3

Klicka på kameran om du vill visa detaljer om den.

skärmbild av Cisco Control Hub