Gdy kamera pracuje z Webex aplikacją lub Webex Meetings , aplikacja Webex lub Webex Meetings wykryje połączenie z urządzeniem i zgłosi spis urządzeń do centrum sterowania. W koncentratorze sterowania można wyświetlać i sortować poszczególne kamery Na każdej stronie kamery jest wyświetlany model kamery, numer seryjny, wersja oprogramowania, stan połączenia i czas połączenia kamery

1

Zaloguj się do centrum sterowania i przejdź do urządzenia.

2

Wyszukiwanie kamery w spisie

3

Kliknij kamerę na ekranie wyników, aby wyświetlić szczegóły.

Przechwytywanie ekranu dla koncentratora sterowania Cisco