Kada kamera radi s Webex aplikacijom ili Webex Meetings , aplikacija Webex ili Webex Meetings otkriva vezu s uređajem i prijavljuje inventar uređaja na upravljanje koncentratorom. Možete pregledavati i sortirati kroz pojedinačne kamere u upravljačkoj koncentratoru. Svaka stranica fotoaparata prikazuje model fotoaparata, serijski broj, verziju firmware-a, status veze i koliko dugo je kamera spojena.

1

Prijavite se u kontrolni Hub i idite na uređaje.

2

Potražite fotoaparat u zalihama.

3

Kliknite fotoaparat iz rezultata kako biste pregledali pojedinosti.

Snimanje zaslona za Cisco Control Hub