Wanneer de camera werkt met Webex of Webex Meetings, detecteert Webex of Webex Meetings de apparaatverbinding en rapporteert de apparaatinventaris aan Cisco Webex Control Hub. U kunt afzonderlijke camera's weergeven en sorteren in Cisco Webex Control Hub. Op elke camerapagina wordt het model van de camera, het serienummer, de firmwareversie, de verbindingsstatus en hoe lang de camera is verbonden weergegeven.

1

Meld u aan bij Cisco Webex Control Hub en ga naar Apparaten.

2

Zoek uw camera in de inventaris.

3

Klik op uw camera in de resultaten om de details weer te geven.