Wanneer de camera werkt met Webex-app of Webex Meetings, detecteert Webex-app of Webex Meetings de apparaatverbinding en rapporteert de apparaatinventaris aan Control Hub. U kunt afzonderlijke camera's weergeven en sorteren in Control Hub. Op elke camerapagina wordt het model van de camera, het serienummer, de firmwareversie, de verbindingsstatus en hoe lang de camera is verbonden weergegeven.

1

Meld u aan bij Control Hub en ga naar Apparaten.

2

Zoek uw camera in de inventaris.

3

Klik op uw camera in de resultaten om de details weer te geven.

de schermopname voor Cisco Control Hub