Hotellet består af to funktioner: Hotel vært og Hotel gæst. Disse funktioner arbejder sammen, så du kan udpege specifikke telefoner (værter), som brugere (gæster) kan logge ind og bruge som deres egen telefon. Når en gæst logger ind på en værts telefon, overføres deres brugerprofil automatisk til enheden. Værts enheden bliver brugerens primære enhed i en bestemt tidsperiode.

De trin, der præsenteres her, kan bruges til at konfigurere en bruger som en Hotel gæst. For oplysninger om værts telefonen, se Konfigurer værts telefon.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til brugere og derefter vælge den bruger, du ønsker at modificere.

2

Vælg opkald, Vælg Avancerede opkaldsindstillinger, og klik på Hotel.

3

Tænd for hotellet, og klik derefter på Gem.