Når du slår fjernelse af støj til, forbliver indstillingen aktiveret, så længe du ikke deaktiverer den.

Tryk på mikrofonikonet øverst til højre på startskærmen på Touch 10 eller Room Navigator. Tryk på Fjernelse af støj for at slå funktionen til.

Tryk på Standard for at slå indstillingen fra.

På din Desk Pro, DX70 eller DX80 skal du trykke på mikrofonikonet øverst til højre på startskærmen. Tryk på Fjernelse af støj for at slå funktionen til.

Tryk på Standard for at slå indstillingen fra.

1

Tryk på enhedsnavnet på dit startskærmen, og tryk derefter på Indstillinger på dit Webex Board.

2

Gå til Fjernelse af støj, og aktivér indstillingen.

Slå fjernelse af støj fra ved at slå indstillingen fra.