1

Tryk på videoen for den deltager, du vil låse i visning.

2

Tryk på Fastgør for mig til selv at låse videoen for deltageren.

Hvis du er værten, skal du trykke på Fastgør for alle for at låse video af deltageren for alle i mødet.


 

Hvis værten allerede har låst videoen på en deltager, kan deltagere ikke låse videoen på andre.

Et fastgørelses ikon vises ved siden af navnet på den deltager, hvis video du låste.
3

For at låse deltager videoen op skal du trykke på deltageren og derefter trykke på frigør for mig eller frigør for alle.

1

I gittervisning skal du trykke på videoen for den deltager, du vil låse i visning.

2

Tryk på Lås video for mig for selv at låse video for deltageren.

Hvis du er værten, kan du trykke på Lås video for alle for at låse video af deltageren for alle i mødet.


 

Hvis værten allerede har låst videoen på en deltager, kan deltagere ikke låse videoen for andre.

Et fastgørelses ikon vises ved siden af navnet på den deltager, hvis video du låste.
3

For at låse deltager videoen op skal du trykke på deltageren og derefter trykke på Lås video op for mig eller Lås video op for alle.