1

במהלך פגישה בחר בלחצן שתף מסך .

2

כאשר ברצונך להפסיק לשתף, לחץ על לחצן הפסק שיתוף בחלק העליון של המסך.