עבור אל צוותים , בחר את הצוות שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן לחץ על שם הצוות כדי לשנות את שמו.

עבור אל העברת הודעות > צוותים והקש על הצוות שברצונך לשנות את שמו. לאחר מכן הקש פרטים > ערוך , הוסף את השם החדש והקש על בוצע .

1

עבור אל העברת הודעות > צוותים ובחר את הצוות שברצונך לשנות את שמו.

2

הקש פרטים , וב- צוותים בקטע, הקש על שם הצוות כדי לערוך אותו.

עבור אל צוותים , בחר את הצוות שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן לחץ על שם הצוות כדי לשנות את שמו.