Idite u timove, izaberite tim koji želite da preimenujete, a zatim kliknite na ime tima da biste ga preimenovali.

Idite u timove i dodirnite tim koji želite da preimenujete. Zatim dodirnite detalji > Uređivanje , dodajte novo ime i dodirnite Gotovo.

1

Idite u timove i izaberite tim koji želite da preimenujete.

2

Dodirnite detaljei u odeljku Timovi tapnite na ime tima da biste ga uredili.

Idite u timove , izaberite tim koji želite da preimenujete, a zatim kliknite na ime tima da biste ga preimenovali.