Otvori timoveIdi na Timovi , odaberite tim koji želite preimenovati, a zatim kliknite naziv tima da biste ga preimenovali.

Idi na Poruke > Timovi i dodirnite tim koji želite preimenovati. Zatim dodirnite Pojedinosti > Uredi , dodajte novi naziv i dodirnite Gotovo .

1

Idi na Poruke > Timovi i odaberite tim koji želite preimenovati.

2

Dodirnite Pojedinosti , te u Timovi odjeljak, dodirnite naziv tima da ga uredite.

Otvori timoveIdi na Timovi , odaberite tim koji želite preimenovati, a zatim kliknite naziv tima da biste ga preimenovali.