Gå till TeamsGå till Team , välj det team som du vill byta namn på och klicka sedan på teamnamnet för att byta namn på det.

Gå till Meddelanden > Team och trycker på det team som du vill byta namn på. Tryck sedan på Detaljer > Redigera , lägg till det nya namnet och tryck på Klart .

1

Gå till Meddelanden > Team och välj det team som du vill byta namn på.

2

Tryck Detaljer och i Team trycker du på teamnamnet för att redigera det.

Gå till TeamsGå till Team , välj det team som du vill byta namn på och klicka sedan på teamnamnet för att byta namn på det.