Gå till Teams , välj det team du vill byta namn på och klicka sedan påteamnamnet för att byta namn på det.

Gå till Teams och knacka på teamet som du vill byta namn på. Knacka sedan på Information > redigera , lägg till det nya namnet och tryck sedan på Klar.

1

Gå till Teams och välj det team du vill byta namn på.

2

Tryck på Information och i avsnittet Team knackar du på teamnamnet för att redigera det.

Gå till Teams , välj det team du vill byta namn på och klicka sedan på teamnamnet för att byta namn på det.