Gå till Teams , välj det team du vill byta namn på och klicka sedan påteamnamnet för att byta namn på det.

Gå till Meddelandetjänsten > Teams och knacka på teamet som du vill byta namn på. Knacka sedan på Information > redigera , lägg till det nya namnet och tryck sedan på Klar.

1

Gå till Meddelandetjänsten > Teams och välj det team som du vill byta namn på.

2

Tryck på Information och i avsnittet Team knackar du på teamnamnet för att redigera det.

Gå till Teams , välj det team du vill byta namn på och klicka sedan på teamnamnet för att byta namn på det.