מסגרת apps מוטבע מאפשרת לך לשלב בקלות את יישומי האינטרנט הקיימים למכשירים Webex. במהלך פגישה, באפשרותך לשתף יישום צד שלישי מWebex Meetings ולפתוח אותו במכשיר. משתתפים אחרים יכולים לראות ולקיים אינטראקציה עם היישום שאתה משתף.

ודא שמנגנון האינטרנט מופעל.


יישומי ברירת המחדל הנתמכים הם מירו, Slido וציור קיר.

1

הצטרף לפגישה בWebex Meetings ובמכשיר .

2

לחץ על הלחצן Apps ובחר יישום.

3

בחר באפשרות פתח יחד כדי שהיישום ייפתח במכשיר.4

באפשרותך לפתוח את היישום בתצוגה גדולה יותר בהתקן על-ידי הקשה על לחצן הגדל . תצוגת לוח הקשה חוזרת לתצוגה צדדית.

כאשר היישום נפתח בתצוגה צדדית, באפשרותך להקיש על סמל הצלב בפינה הימנית העליונה כדי לסגור את היישום. ניתן לגשת אליו בבקרת השיחות.