Aplikace embedded framework umožňuje snadno integrovat existující webové aplikace do zařízení Webex. Během schůzky můžete sdílet aplikaci jiného výrobce z Webex Meetings a otevřít ji na vašem zařízení. Aplikace, které sdílíte, mohou sledovat další účastníky.

Přesvědčte se, zda je webový stroj zapnutý.


Výchozí podporované aplikace jsou Miro, Slido a Mural.

1

Připojte se ke schůzce na Webex Meetings a na vašem zařízení.

2

Klikněte na tlačítko aplikace a vyberte aplikaci.

3

Zvolte otevřít dohromady , aby se aplikace otevírala na vašem zařízení.4

Aplikaci můžete otevřít v širším zobrazení na zařízení klepnutím na tlačítko Maximalizovat . Klepnutí na tlačítko se přepne do zobrazení boční strana.

V aplikaci otevřené v bočním zobrazení můžete klepnutím na ikonu křížky v pravém horním rohu aplikaci ukončit. Stále může být přístupný v ovládacích prvcích volání.