Rammeverket for innebygde apper lar deg enkelt integrere eksisterende webprogrammer i Cisco-enheter. Under et møte kan du dele en tredjepartsapplikasjon fra Webex og åpne den på enheten din. Andre deltakere kan se og samhandle med programmet du deler. Standardprogrammene som støttes er Miro, Slido og Mural.

På enheten i romserien kan du bruke Webex appen til å samhandle med appen. Hvis du deler skjermen og en applikasjon samtidig, vises den siste påbegynte delingen på enheten for romserien. Merk at du trenger møteplattformen Webex suite for at denne funksjonen skal fungere på enheter i romserien.

Kontroller at webmotoren er slått på .


Denne funksjonen er tilgjengelig på skyregistrerte enheter og enheter som er koblet til Webex Edge for enheter, når Webex optimalisert opplevelse er aktivert.

1

Bli med på et møte på Webex Meetings og på enheten din.

2

Klikk på Apps-knappen og velg et program.

3

Velg Åpne sammen for at applikasjonen skal åpnes på enheten din.4

Du kan åpne applikasjonen i en større visning på enheten ved å trykke på Maksimer-knappen . Hvis du trykker på Panelvisning , går du tilbake til sidevisning.

Når applikasjonen er åpnet i sidevisning, kan du trykke på kryssikonet øverst til høyre for å lukke applikasjonen. Du kan fremdeles få tilgang til den i samtalekontrollene.

Begrensning : Når du åpner sidepanelet for innebygde apper, låses oppsettet midlertidig til rutenettvisning. Dette er forventet. Lukk sidepanelet for å justere oppsettet.