Med de innebygde appene rammeverket kan du enkelt integrere de eksisterende web programmene i Webex enheter. Under et møte kan du dele et tredje parts program fra Webex Meetings og åpne det på enheten. Andre deltakere kan se og samhandle med programmet du deler.

Sørg for at nett motoren er slått på.


Standard programmene som støttes, er Miro, Slido og mural.

1

Delta i et møte på Webex Meetings og på enheten.

2

Klikk på apper -knappen og velg et program.

3

Velg Åpne sammen for at programmet skal åpnes på enheten.4

Du kan åpne programmet i en større visning på enheten ved å trykke på Maksimer - knappen. Når du trykker på panel visningen , går du tilbake til side visningen.

Når programmet åpnes i side visning, kan du trykke på kryss-ikonet i øvre høyre hjørne for å lukke programmet. Den kan fremdeles åpnes i anrops kontrollene.