Struktura aplikacji osadzonych umożliwia łatwe integrowanie istniejących aplikacji sieci web w Webex urządzeniami. Podczas spotkania można współużytkować aplikację innej firmy z Webex Meetings i otwierać ją na urządzeniu. Inni uczestnicy mogą wyświetlać daną aplikację i pracować z nią interaktywnie

Należy upewnić się, że włączony jest aparat sieci www.


Do obsługiwanych aplikacji domyślnych należą Miro, Slido i mural.

1

Przyłącz się do spotkania na Webex Meetings i na urządzeniu.

2

Kliknij przycisk Aplikacje i wybierz aplikację.

3

Wybierz opcję Otwórz razem , aby aplikacja została otwarta na urządzeniu.4

Aplikację można otworzyć w większym widoku na urządzeniu, wybierając przycisk Maksymalizuj . Wybranie opcji Widok panelu powoduje powrót do widoku bocznego.

Gdy aplikacja została otwarta w widoku bocznym, możesz zamknąć aplikację, wybierając ikonę krzyżyka w prawym górnym rogu W dalszym ciągu można uzyskać dostęp do elementów sterujących połączeniami.