התקנים אלה תומכים בחדר תדרוך: Codec Pro, SX80, חדר 70 G2, MX700, MX800, ו MX800 כפול.

חדר תדרוך מצויד עם שלושה מסכי ושתי מצלמות, כפי שמוצג בכיוונון לדוגמה הבאה.

חדר התדרוך מותאם סביב שלושה מצבי חדר: מגיש מקומי, מגיש מרוחק ומצב דיון . קל לשנות את המצב ב-the-fly, כך שזה מתאים את סוג של אימון אתה מספק.

  • מגיש מקומי: המגיש נמצא בחדר.

  • מגיש מרוחק: המגיש מתקשר.

  • דיון : לדיונים בין אתרים שונים, ועם מגיש מקומי בחדר.

שנה מצב חדר במהלך פגישה

ייתכן שמנהל המערכת שלך או לא הגדיר את החדר כך שיעבור בין מצבי המגיש המקומי לבין המצב המרוחק באופן אוטומטי. אם החלפת המתג האוטומטית אינה מופעלת, השתמש בבקר המגע כדי לעבור בין מצבי החדר באופן ידני.

מיתוג אוטומטי מרמז על:

  • מצב מגיש מקומי משמש כאשר מגיש מזוהה על הבמה המקומית.

  • מצב מגיש מרוחק משמש כאשר לא מזוהה מגיש בשלב המקומי.

השתמש תמיד בבקר המגע כדי לבחור מצב דיון .

מעבר בין מצבי חדר באופן ידני

1

הקש על חדר תדרוך בבקר המגע.

2

הקש על המצב שברצונך לשנות ל: מגיש מקומי, מגיש או דיון מרוחק. המצב הנוכחי מודגש.