הפעל ניהול קטגוריות עבור אתר ההדרכה של Webex שלך

באפשרותך לסווג הפעלות והקלטות כדי להקל על ניהול הקבצים.

לאחר שתהפוך את ניהול הקטגוריות לזמין, מארחים יוכלו ליצור קטגוריות עבור ההפעלות וההקלטות שלהם. חלוקה לקטגוריות עוזרת להקל על המשתמשים לאתר תוכן או הקלטות ספציפיים.

    1 היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > תצורה > אפשרויות> הדרכה של Webex.
    2 תחת אפשרויותאתר, גלול מטה אל המקטע חלוקה לקטגוריות .
    3 סמן את תיבת הסימון הפוך את ניהול הקטגוריות לזמין.
    4 לחץ על עדכן.

    האם המאמר הועיל לך?