Omogući upravljanje kategorijama za Webex sajt za obuku

Možete da kategorizujete sesije i snimke da biste olakšali upravljanje datotekama.

Nakon što omogućite upravljanje kategorijama, domaćini mogu da kreiraju kategorije za svoje sesije i snimke. Kategorizacija pomaže korisnicima da lakše pronađu određeni sadržaj ili snimke.

    1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> Webex obuke > opcije".
    2U okviruOpcije lokacije pomerite se nadole do odeljka Kategorizacija.
    3Proverite polje za potvrdu Omogući upravljanje kategorijama.
    4Kliknite na dugmeAžuriraj .
    Da li je ovaj članak bio koristan?