Omogući upravljanje kategorijama za web-mjesto za obuku na web-mjestu

Možete kategorizirati sesije i snimke da biste olakšali upravljanje datotekama.

Nakon što omogućite upravljanje kategorijama, domaćini mogu stvoriti kategorije za svoje sesije i snimke. Kategorizacija korisnicima olakšava pronalaženje određenog sadržaja ili snimki.

    1Prijavite se u administraciju Webex web- mjesta i idite na Mogućnosti > za obuku okonfiguraciji > Webexu .
    2U odjeljku Mogućnosti web-mjestapomaknite se prema dolje do odjeljka Kategorizacija.
    3Potvrdite okvir Omogući upravljanje kategorijama.
    4Kliknite Ažuriraj.
    Je li taj članak bio koristan?