Włącz zarządzanie kategoriami dla swojej witryny szkoleniowej Webex

Możesz kategoryzować sesje i nagrania, aby ułatwić zarządzanie plikami.

Po włączeniu zarządzania kategoriami gospodarze mogą tworzyć kategorie dla swoich sesji i nagrań. Kategoryzacja ułatwia użytkownikom znajdowanie określonych treści lub nagrań.

    1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration >Webex Training > Options.
    2W obszarze Opcjewitryny przewiń w dół do sekcji Kategoryzacja.
    3Zaznacz pole wyboru Włącz zarządzanie kategoriami.
    4Kliknij opcję Aktualizuj.

    Czy ten artykuł był pomocny?