בחלון הצ , להעביר כדי לראות את ההודעות שלך.

אם אין באפשרותך להציג הודעות, ייתכן שתכונה זו אינה זמינה. פנה למנהל לקבלת עזרה.