U prozoru za ćaskanje brzo prevucite prstom nadole da biste videli poruke.

Ako ne možete da vidite poruke, moguće je da ova funkcija nije omogućena. Obratite se administratoru za pomoć.