Du kan svepa nedåt i fönstret Chatt för att se dina meddelanden.

Om du inte ser några meddelanden kan det bero på att funktionen inte har aktiverats. Kontakta administratören för att få hjälp.