בודק הודעות חשובות.

לחץ , ולאחר מכן בחר מראה > הצג מועדפים למעלה .

בעוד שאתה יכול להוסיף כמה רווחים שתרצה, שלך מועדפים הרשימה פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אתה מגביל אותה לקומץ של מקומות חשובים באמת.

הקש , ואז הקש הצג מועדפים למעלה .

בעוד שאתה יכול להוסיף כמה רווחים שתרצה, שלך מועדפים הרשימה פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אתה מגביל אותה לקומץ של מקומות חשובים באמת.

הקש , ואז הקש הצג מועדפים למעלה .

בעוד שאתה יכול להוסיף כמה רווחים שתרצה, שלך מועדפים הרשימה פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אתה מגביל אותה לקומץ של מקומות חשובים באמת.

לחץ , ולאחר מכן בחר הצג מועדפים למעלה .


 

בעוד שאתה יכול להוסיף כמה רווחים שתרצה, שלך מועדפים הרשימה פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אתה מגביל אותה לקומץ של מקומות חשובים באמת.