Söker efter viktiga meddelanden.

Klicka på och välj sedan Utseende > Visa Favoriter överst .

Du kan lägga till hur många utrymmen du vill, men din Favoriter listan fungerar bäst om du begränsar den till en handfull verkligt viktiga utrymmen.

Tryck och trycker sedan på Visa Favoriter överst .

Du kan lägga till hur många utrymmen du vill, men din Favoriter listan fungerar bäst om du begränsar den till en handfull verkligt viktiga utrymmen.

Tryck och trycker sedan på Visa Favoriter överst .

Du kan lägga till hur många utrymmen du vill, men din Favoriter listan fungerar bäst om du begränsar den till en handfull verkligt viktiga utrymmen.

Klicka på och välj sedan Visa Favoriter överst .


 

Du kan lägga till hur många utrymmen du vill, men din Favoriter listan fungerar bäst om du begränsar den till en handfull verkligt viktiga utrymmen.