מרחב העברת הודעות מועדף

פתח את המרחב, לחץלצד שם המרחב.


 

ניתן גם ללחוץ לחיצה ימנית על מרחב ברשימת המרחבים שלך ולבחור ב-הוסף למועדפים.

אם ברצונך להסיר את המרחב מהמועדפים שלך, לחץ על .


 

המרחב מתווסף לרשימת המועדפים שלך. כאשר ברצונך למצוא את המרחב שוב, לחץ כדי לסנן את המרחבים והתוכן שלך, ולאחר מכן בחר מועדפים.

1

פתח את המרחב, הקשוהקש על מידע.

2

הקש על מועדף .

המרחב מתווסף לרשימת המועדפים שלך. אם ברצונך להסיר את המרחב מהמועדפים שלך, הקש על .


 

כאשר ברצונך למצוא את המרחב שוב, הקש כדי לסנן את המרחבים והתוכן שלך, ולאחר מכן בחר מועדפים.

1

פתח את המרחב, הקש, ולאחר מכן הקישו על מידע.

2

הקש על מועדףתחת שם המרחב.

המרחב מתווסף לרשימת המועדפים שלך. אם ברצונך להסיר את המרחב מהמועדפים שלך, לחץ על .


 

כאשר ברצונך למצוא שוב את המרחב, לחץ על חיפוש כדי לסנן את המרחבים והתוכן שלך, ולאחר מכן בחר מועדפים.

פתח את המרחב, לחץלצד שם המרחב.

המרחב מתווסף לרשימת המועדפים שלך. אם ברצונך להסיר את המרחב מהמועדפים שלך, לחץ על .


 

כאשר ברצונך למצוא את המרחב שוב, לחץ על סינון לפי כדי לסנן את המרחבים והתוכן שלך, ולאחר מכן בחר מועדפים.