obľúbený priestor na odosielanie správ

Otvorte priestor, kliknitevedľa názvu priestoru.


 

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na priestor v zozname priestorov a vybrať Pridať k obľúbeným.

Ak budete chcieť neskôr priestor odstrániť z obľúbených, kliknite .


 

Priestor sa pridá do vášho zoznamu obľúbených. Keď budete chcieť miesto znova nájsť, kliknite do Filtrujte svoje priestory a obsaha potom vyberte Obľúbené.

1

Otvorte priestor, klepnite naa klepnite na Info.

2

Klepnite Obľúbené .

Priestor sa pridá do vášho zoznamu obľúbených. Ak budete chcieť neskôr priestor odstrániť z obľúbených, klepnite na .


 

Keď budete chcieť miesto znova nájsť, klepnite na do Filtrujte svoje priestory a obsaha potom vyberte Obľúbené.

1

Otvorte priestor, klepnite naa potom klepnite na Info.

2

Klepnite Obľúbenépod názvom priestoru.

Priestor sa pridá do vášho zoznamu obľúbených. Ak budete chcieť neskôr priestor odstrániť z obľúbených, kliknite .


 

Keď budete chcieť miesto znova nájsť, kliknite Vyhľadávanie do Filtrujte svoje priestory a obsaha potom vyberte Obľúbené.

Otvorte priestor, kliknitevedľa názvu priestoru.

Priestor sa pridá do vášho zoznamu obľúbených. Ak budete chcieť neskôr priestor odstrániť z obľúbených, kliknite .


 

Keď budete chcieť miesto znova nájsť, kliknite Triediť podľa do Filtrujte svoje priestory a obsaha potom vyberte Obľúbené.