ulubiony obszar wiadomości

Otwórz obszar, kliknijobok nazwy obszaru.


 

Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar na liście obszarów i wybrać opcję Dodaj do ulubionych.

Jeśli później chcesz usunąć obszar z ulubionych, kliknij przycisk .


 

Obszar zostanie dodany do listy ulubionych. Jeśli chcesz ponownie znaleźć obszar, kliknij , aby Filtrować obszary i zawartość, a następnie wybierz Ulubione.

1

Otwórz obszar, dotkniji dotknij informacji.

2

Dotknij opcji Ulubione .

Obszar zostanie dodany do listy ulubionych. Jeśli później chcesz usunąć obszar z ulubionych, dotknij .


 

Jeśli chcesz ponownie znaleźć obszar, dotknij opcji , aby Filtrować obszary i zawartość, a następnie wybierz opcję Ulubione.

1

Otwórz obszar, dotknij, a następnie dotknij Informacji.

2

Dotknij opcji Ulubionepod nazwą obszaru.

Obszar zostanie dodany do listy ulubionych. Jeśli później chcesz usunąć obszar z ulubionych, kliknij przycisk .


 

Jeśli chcesz ponownie znaleźć obszar, kliknij przycisk Wyszukaj, aby Filtrować obszary i zawartość, a następnie wybierz Ulubione.

Otwórz obszar, kliknijobok nazwy obszaru.

Obszar zostanie dodany do listy ulubionych. Jeśli później chcesz usunąć obszar z ulubionych, kliknij przycisk .


 

Jeśli chcesz ponownie znaleźć obszar, kliknij przycisk Filtruj według, aby Filtrować obszary i zawartość, a następnie wybierz Ulubione.