הטלפון של Cisco IP ועידה 7832 רובי טלפון אינו תומך בעזרים כלשהם.