Cisco IP konferencijski telefon 7832 Multiplatform Phone ne podržava nikakvu dodatnu opremu.