The Cisco IP Conference Phone 7832

Telefon ima osetljive mikrofone uz pokrivanje od 360 stepeni. Ovo pokrivanje omogućava korisniku da govori normalnom jačinom glasa i da se čuje jasno sa udaljenosti i do 7 stopa (2,1 metar). Telefon takođe ima tehnologiju koja je otporna na smetnje od strane mobilnih telefona i drugih bežičnih uređaja, što obezbeđuje dostavu jasne komunikacije bez smetnji.

Kao i ostali uređaji, Cisco IP telefon mora da se konfiguriše i mapira. Ovi telefoni se kodiraju i dekodiraju pomoću sledećih kodeka:
 • G.711 a-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G722.2 AMR-WB

 • G.729a/G.729ab

 • G.726

 • iLBC

 • Opus

 • iSAC


Korišćenje celularnog, mobilnog ili GSM telefona, ili dvosmerne radio stanice u blizini Cisco IP telefon telefona može da dovede do smetnji. Za više informacija pogledajte dokumentaciju proizvođača za uređaje koji izazivaju smetnje.

Telefoni Cisco IP telefoni obezbeđuju funkcije tradicionalnog telefona, kao što je prosleđivanje i prenos poziva, ponovno pozivanje, brzo biranje, konferencijski poziv i pristup sistemu za govorne poruke. Cisco IP telefoni takođe obezbeđuju veliki broj drugih funkcija.

Na kraju, pošto je Cisco IP telefon mrežni uređaj, možete direktno sa njega dobiti detaljne informacije o statusu. Informacije mogu da vam pomognu u otkrivanju i otklanjanju bilo kog problema sa kojim korisnici mogu da se susretnu tokom upotrebe IP telefona. Takođe, možete dobiti statističke podatke o aktivnom pozivu ili verziji firmvera na telefonu.

Dugmad na uređaju Cisco IP telefon 7832 i njegov hardver

Na sledećoj slici prikazan je uređaj Cisco IP konferencijski telefon 7832.

Slika 1. Cisco IP Konferencijski telefon 7832 Dugmad i funkcije
Dugmad i karakteristike uređaja Cisco IP konferencijski telefon 7832

Sledeća tabela opisuje dugmad na Cisco IP konferencijski telefon 7832.

1

Traka za Prigušivanje tona

Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kada je mikrofon isključen, LED traka svetli crveno.

2

LED traka

Oyna;ava statuse poziva:

 • Zelena, stalna—Aktivni poziv

 • Zelena, trepereća—Dolazni poziv

 • Zelena, pulsirajuća—Poziv na čekanju

 • Crvena, stalna—Poziv sa smanjenim zvukom

3

Dugmad softverskih tastera

Pristup funkcijama i uslugama.

4

Traka za navigaciju i taster za Izbor

Listajte kroz menije, označite stavke i izaberite označenu stavku.

Kada je telefon u mirovanju, pritisnite Gore da biste pristupili listi skorašnjih poziva i pritisnite Dole da biste pristupili listi omiljenih kontakata.

5

taster Jačina zvuka

Podešavanje jačine zvuka telefonskog zvučnika (kada je slušalica podignuta) ili jačine zvuka za zvono (kada je slušalica spuštena).

Kada promenite jačinu zvuka, LED traka svetli belo da prikaže promenu jačine zvuka.

Cisco IP Konferencijski telefon 7832 Multiplatform telefon podržan pribor

Cisco IP Konferencijski telefon 7832 Multiplatform Telefon ne podržava nikakvu dodatnu opremu.