מנהל המערכת שלך חייב להפעיל תכונה זו עבור מספר טלפון נייד שלך, אך אתה יכול לשנות את המספר הזה בכל עת מהמספר שלך הגדרות שיחה מתקדמות .

1

במהלך שיחה, הקש עוד ובחר עבור אל<number> .

אתה מקבל שיחה נכנסת באפליקציית הטלפון הנייד שלך. תהיה הפסקה קצרה בשיחה שלך בזמן שאתה מבצע את המעבר, אז אולי תרצה לתת לאדם שאתה מדבר איתו התראה.

2

ענה לשיחה הנכנסת באפליקציית הטלפון הנייד שלך והמשך בשיחה שלך.

להתקשר לשיחה באפליקציית Webex מתנתקת אוטומטית.