Administrator mora da omogući ovu funkciju za svoju broj mobilnog telefona ali taj broj možete da promenite u bilo kom trenutku u naprednim podešavanjima pozivanja.

1

Tokom poziva dodirnite Više i izaberite Prebaci na <number>.

Dobićete dolazni poziv na aplikaciji za mobilni telefon. U toku razgovora će doći do kraće pauze dok ne obavite zamenu, pa možda želite da pružite obaveštenje o osobi sa kojom razgovarate.

2

Odgovorite na dolazni poziv u aplikaciji za mobilni telefon i nastavite razgovor.

Aplikacija poziv za pridruživanje sastanku Webex automatski prekida vezu.