Din administratör måste aktivera den här funktionen för ditt mobiltelefonnummer, men du kan ändra det numret när som helst från din Avancerade samtalsinställningar .

1

Under ett samtal trycker du på Mer och välj Växla till<number> .

Du får ett inkommande samtal i din mobilapp. Det blir en kort paus i samtalet medan du växlar, så du kanske vill informera personen du pratar med.

2

Besvara det inkommande samtalet i din mobilapp och fortsätt med konversationen.

Samtalet i Webex-appen kopplas automatiskt ned.