כיצד אוכל לחייב את המשתתפים כדי להצטרף לאירוע שלי?

כיצד אוכל לחייב את המשתתפים להצטרף לאירוע שלי?

כיצד אוכל לדרוש מהמשתתפים לשלם כדי להצטרף לאירוע שלי?

כיצד אוכל לדרוש תשלום כדי להצטרף לאירוע?

האם לקוחות יכולים לחייב את המשתתפים שלהם להשתתף באירועי Webex (קלאסי) שלהם?


הערה:
מסחר אלקטרוני זמין עם אירועי Webex (קלאסי) ב- Webex Business Suite (WBS) 39 ואילך בעלות נוספת באמצעות צוות השירותים המתקדמים.


תמיסה:

אתה רשאי לחייב את המשתתפים להצטרף לאירועים אם המסחר האלקטרוני הופעל באתר שלך. צור קשר עם מנהל הצלחת הלקוחות שלך לקבלת סיוע בהוספת מסחר אלקטרוני לאתר Webex שלך, ראה מאמר: WBX15 - כיצד אוכל ליצור קשר עם מנהל הצלחת הלקוח שלי (CSM)?.

האם המאמר הזה הועיל לך?