Hur debiterar jag deltagare för att delta i min händelse?

Hur debiterar jag deltagare för att delta i min händelse?

Hur kan jag kräva att deltagare betalar för att delta i min händelse?

Hur kan jag kräva en avgift för att delta i en händelse?

Kan kunder debitera deltagarna för att delta i deras Webex Events (klassisk)?

Obs! e-handel finns tillgängligt med Webex Events (Klassisk) i Webex Business Suite (WBS) 39 och senare till en extra kostnad via Advanced Services-teamet.

Lösning:

Du kan debitera deltagare för att delta i händelser om e-handel har aktiverats på din webbplats. Kontakta din Cisco-kontorepresentant för att få hjälp med e-handel på din Webex-webbplats.

Var den här artikeln användbar?