Hur debiterar jag deltagare för att delta i min händelse?

Hur debiterar jag deltagare för att delta i min händelse?

Hur kan jag kräva att deltagare betalar för att delta i min händelse?

Hur kan jag kräva en avgift för att delta i en händelse?

Kan kunder debitera deltagarna för att delta i deras Webex Events (klassisk)?


Obs! e-handel tillgänglig med
Webex Events (Klassisk) i Webex Business Suite (WBS) 39


och senare till en extra kostnad via Advanced Services-teamet. Lösning:

Du kan debitera deltagare för att delta i händelser om e-handel har aktiverats på din webbplats. Kontakta din Kundframgångschef hjälp med att lägga e-handel på din Webex-webbplats. Se artikel: WBX15 – Hur kontaktar jag min Customer Success Manager (CSM)?

Var den här artikeln användbar?